Home > Osnovna škola > Razlomci

Razlomci

* Prevođenje decimalnog zapisa u razlomak i obrnuto:

Decimalni zapis -> Razlomak

Prevođenje iz decimalnog zapisa u razlomak vršimo tako što taj broj izjednačimo sa razlomkom čiji je brojilac jednak početnom broju ali bez zareza, a u imeniocu pišemo 1 i dodamo onoliko nula koliko imamo decimala iza zareza u zapisu tog broja.

Razlomak -> Decimalni zapis

Prevođenje razlomka u decimalni zapis vrši se jednostavno deljenjem brojioca imeniocem 🙂 .

* Upoređivanje razlomaka

Pravilo 1: Ako dva razlomka imaju isti imenilac, veći je onaj čiji je brojilac veći.

Pravilo 2: Ako dva razlomka imaju isti brojilac, veći je onaj čiji je brojilac manji.

Pravilo 3: Ako dva razlomka imaju različite i imenioce i brojioce, treba ih proširiti tako da imaju iste imenioce, a zatim primeniti pravilo 1. 🙂

Advertisements
Categories: Osnovna škola
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: